Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelář Bohemia EU Planners spolupracuje a působí v oblastech:
1) odborné školící stáže v Bruselu v tématu Evropský legislativní rámec a úloha EU institucí,
2) v programu Erasmus pro začínající podnikatele, zvolená délka pobytu, přímá finanční dotace z Evropské komise prostřednictvím vysílající zprostředkující organizace (IO),
3) v poradenství pro rozvoj exportních kapacit a propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU,
4) job shadowing na školách a v organizacích v zahraničí (Brusel, Liege, a další evropská města),
5) v podpoře a aplikaci projektových záměrů v nadnárodní spolupráci na evropské a globální úrovni,
6) v podpoře a rozvoji sociální ínovace na národní, regionální a lokální úrovni.

Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze je od 1.2.2017 zprostředkovatelskou organizací (Intermediary Organisation) pro Českou republiku v programu mobility podnikatelů v EU, v programu EYE/YEIM.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – zadejte Vaši zprostředkovatelskou organizaci tj. Bohemia EU Planners, protože ta je poplatná tomuto programu v časovém období 1.2.2017- 31.1.2027

https://entrepreneurinmotion.eu/?lang=cs
YEIM Young Entrepreneurs in Motion_publikace
EYE Application Form -to upload.pdf
NE-HE profile (bohemiaeuplanners).docx
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
http://eyeglobal.eu/apply-now
23rd EYE Network Meeting - Photos
EYE 10th anniversary brochure
EYE Press Release Entrepreneur of the decade.pdf

Registrace do programu zde.Leták Nový podnikatel
Leták Hostitelský podnikatel
Info leták v české verzi 2019
PROMO YEIM video mobilita začínajících podnikatelů (příběhy) 2020V příloze máte stručný náhled na program, a formulář přihlášky, jenž budete v online vstupu registrace vyplňovat. Pro lehčí práci si ji projděte a promyslete účel Vaší působnosti v zahraničí a pak zpět v ČR, dle Vašeho Podnikatelského záměru a konkretizaci Podnikatelského plánu. Soustřeďte se na klíčová slova, jenž stručně a jasně hned napoví, co se chcete dozvědět a v jaké oblasti potom působit. Dejte větší záběr zemí, o kterých se domníváte, že se tam dozvíte u hostitelské společnosti (podniku) právě to, co potřebujete. Zadejte předpokládané alespoň dva termíny výjezdu.
Vaši přihlášku uložte a dejte mi informaci, že jste registraci provedli, já pak zkontroluji v systému a budu s Vámi v kontaktu.
Nejjednodušší forma Podnikatelského plánu se skládá z vypracovaných odpovědí na uvedené otázky tj. CO? JAK? CÍL? ÚČEL? PRO KOHO? KDY? ZA KOLIK? Pište svými slovy svoje myšlenky a představy (ZREALIZOVATELNÉ V ČASE).
Můžete postupovat v krocích, nejdříve registrace, pak si připravit Podnikatelský plán a ten následně vložit. Pak Vám pomohu vybrat Vašeho hostitelského podnikatele.
První část další přílohy NE/HE je NE (New Entrepreneur), ta je pro Vás, pokud byste ve svém okolí měli zájemce (podnik), který by chtěl přijmout nové podnikatele k sobě v ČR, tak pro jejich registraci je druhá část HE (Hosted Entrepreneur).
Toto vyplňujete pro snažší hledání Vašeho hostitele, u kterého Vás budu profilovat ve své komunikaci s partnery v Evropě. Prosím zašlete mi po vyplnění zpět na raymova@bohemiaeuplanners.eu

NECHTE SE INSPIROVAT DATABÁZÍ, DO KTERÉ VSTOUPÍTE A ZAREGISTRUJETE SE.
Můžete po registraci též vyzkoušet tzv. matching…. Ke komu a kdo se navzájem k sobě hodí svými podnikatelskými profily.
YEIM mezinárodní mobilita podnikatelů_Erasmus program pro Českou republiku_IO BEUP Raymova_2020


Ve spolupráci s ÚP ČR v rámci projektu “Energoporadenství”, poradce pro oblast poradenství zaměřené na dlouhodobé snížení energetické spotřeby v domácnosti, poradenství s finanční rovinou, dávkové poradenství.
Praha 2022-2023

Kurzy finančního poradenství, finanční gramotnosti a měkkých dovedností se realizují v průběhu roku i pro veřejnost, či v rámci ÚP ČR.
Kurzy pro soft skills, projekt “Cesta do zaměstnání”, podpora pracovního trhu, podpora podnikatelského prostředí “Základy podnikání”.

Odborné výjezdy pedagogů na zahraniční školy “Job shadowing”, exkurze, jednodenní výlety žáků/studentů do EU institucí v Bruselu, lze zajistit vč.zpracování itineráře, logistiky, verifikace destinací dle požadavku zadavatele.

1.3.2021 – 31.1.2023 BVBA Bohemia EU Planners - Brussels, člen konsorcia projektu “Mezinárodní kooperace odborných škol v rámci digitální edukace” (International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education). Vedoucí projektu: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí. Projektové aktivity probíhají v České republice, Rakousku, Slovenské republice, Německu a Belgii.

Ve spolupráci s AMSP ČR, tvůrcem projektu “Silver Business”, 2019-2021, rozšířen pro následující období ve formě poradenství “Ambasadorů” pro začínající podnikatelskou generaci.
http://amsp.cz/projekt-silver-business/

Ve spolupráci s AMSP ČR spoluúčast v evropském týmu pracovní skupiny OECD, podpora růstu podnikatelského prostředí, vstup zahraničních investorů do MSP ČR.


vendula.raymova@re-max.cz
RE/MAX Partner, realitní služby, jaké si přejete, realitní makléřka Vendula Raymová, 10 let praxe s realitním trhem v ČR a v Evropě
https://www.remax-czech.cz/reality/re-max-partner/vendula-raymova https://www.remax-malta.com/OfficeProfile.aspx?OfficeID=29288&lang=ENU

PRODÁVÁME A NABÍRÁME K PRODEJI/PRONÁJMU

VOUCHER na ocenění nemovitosti zdarma (zde, ke stažení)
Evropský rok 2022 - Rok vzdělávání a růstu
Evropský rok 2021 - Rok zdraví a obnovy projektových aktivit
Evropský rok 2020 - Rok zdraví a naděje v ekonomické záchraně a vzdělání proti pandemii
Evropský rok 2019 - Rok „Europe, Economy, Elections“
Evropský rok 2018 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2019 – 2020
Evropský rok 2017 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2018 – 2020
Evropský rok 2016 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2017 – 2018
Evropský rok 2015 - Rok rozvoje a investičních plánů pro období 2016-2017
Evropský rok 2014 - Rok voleb a změn, Praha a Brusel, začátek nového programovacího období 2014 - 2020
Evropský rok 2013 - Rok pro občana, Brusel - Praha a regiony ČR
Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Brusel - Praha a regiony ČR
Evropský rok 2011 - 2007, Praha a regiony ČR

Prosím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2023