Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2020

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelář Bohemia EU Planners spolupracuje a působí v oblastech:
1) odborné školící stáže v Bruselu v tématu Evropský legislativní rámec a úloha EU institucí,
2) v programu Erasmus pro začínající podnikatele, zvolená délka pobytu, přímá finanční dotace z Evropské komise prostřednictvím vysílající zprostředkující organizace (IO),
3) v poradenství pro rozvoj exportních kapacit a propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU,
4) job shadowing na školách a v organizacích v zahraničí (Brusel, Liege, a další evropská města),
5) v podpoře a aplikaci projektových záměrů v nadnárodní spolupráci na evropské a globální úrovni,
6) v podpoře a rozvoji sociální ínovace na národní, regionální a lokální úrovni.

Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze je od 1.2.2017 zprostředkovatelskou organizací (Intermediary Organisation) pro Českou republiku v programu mobility podnikatelů v EU, v programu EYE/YEIM.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – zadejte Vaši zprostředkovatelskou organizaci tj. Bohemia EU Planners, protože ta je poplatná tomuto programu v časovém období 1.2.2017- 31.1.2022

https://entrepreneurinmotion.eu/?lang=cs
YEIM Young Entrepreneurs in Motion_publikace
EYE Application Form -to upload.pdf
NE-HE profile (bohemiaeuplanners).docx
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
http://eyeglobal.eu/apply-now
23rd EYE Network Meeting - Photos
EYE 10th anniversary brochure
EYE Press Release Entrepreneur of the decade.pdf

Registrace do programu zde.Leták Nový podnikatel
Leták Hostitelský podnikatel
Info leták v české verzi 2019
PROMO YEIM video mobilita začínajících podnikatelů (příběhy) 2020

V příloze máte stručný náhled na program, a formulář přihlášky, jenž budete v online vstupu registrace vyplňovat. Pro lehčí práci si ji projděte a promyslete účel Vaší působnosti v zahraničí a pak zpět v ČR, dle Vašeho Podnikatelského záměru a konkretizaci Podnikatelského plánu. Soustřeďte se na klíčová slova, jenž stručně a jasně hned napoví, co se chcete dozvědět a v jaké oblasti potom působit. Dejte větší záběr zemí, o kterých se domníváte, že se tam dozvíte u hostitelské společnosti (podniku) právě to, co potřebujete. Zadejte předpokládané alespoň dva termíny výjezdu.
Vaši přihlášku uložte a dejte mi informaci, že jste registraci provedli, já pak zkontroluji v systému a budu s Vámi v kontaktu.
Nejjednodušší forma Podnikatelského plánu se skládá z vypracovaných odpovědí na uvedené otázky tj. CO? JAK? CÍL? ÚČEL? PRO KOHO? KDY? ZA KOLIK? Pište svými slovy svoje myšlenky a představy (ZREALIZOVATELNÉ V ČASE).
Můžete postupovat v krocích, nejdříve registrace, pak si připravit Podnikatelský plán a ten následně vložit. Pak Vám pomohu vybrat Vašeho hostitelského podnikatele.
První část další přílohy NE/HE je NE (New Entrepreneur), ta je pro Vás, pokud byste ve svém okolí měli zájemce (podnik), který by chtěl přijmout nové podnikatele k sobě v ČR, tak pro jejich registraci je druhá část HE (Hosted Entrepreneur).
Toto vyplňujete pro snažší hledání Vašeho hostitele, u kterého Vás budu profilovat ve své komunikaci s partnery v Evropě. Prosím zašlete mi po vyplnění zpět na raymova@bohemiaeuplanners.eu

NECHTE SE INSPIROVAT DATABÁZÍ, DO KTERÉ VSTOUPÍTE A ZAREGISTRUJETE SE.
Můžete po registraci též vyzkoušet tzv. matching…. Ke komu a kdo se navzájem k sobě hodí svými podnikatelskými profily.
YEIM mezinárodní mobilita podnikatelů_Erasmus program pro Českou republiku_IO BEUP Raymova_2020

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ, aktualizovaný obsah pro projektové období 2019-2021 v návaznosti na rozvoj podnikatelského prostředí v nadnárodní úrovni
Přihlášky pro termíny zahájení kurzů zasílejte na raymova@bohemiaeuplanners.eu

MŠMT akreditace Základy podnikání pro 2019-2021

Lektorka pro oblast Finančně gramotná a podnikavá škola dle projektu “yourchance”.
Lektorka akreditovaných kurzů DVPP Finanční gramotnost, v termínech 29.-30.1.2020 (Praha), 10.-11.2.2020 (Olomouc).
29.-30.1.2020 (Praha), 10.-11.2.2020 (Olomouc). Organizace příměstských dětských táborů, pondělí-čtvrtek, Praha, „Finanční gramotnost pro školy a DDM“
www.fgdoskol.cz/pro-skoly/dvpp/
www.yourchance.cz
www.fgdoskol.cz
www.rozpoctisito.cz
Online vysílání Čt24, hlavní zprávy_spot Finanční rezerva pro MSP_Raymová.

Ve spolupráci s AMSP ČR, tvůrcem projektu “Silver Business”, 2019-2021
http://amsp.cz/projekt-silver-business/
http://www.silverbusiness.cz/index.php/pribehy/
ASMP ČR Brožura s příběhy SILVER BUSINESS

Realizace VZ 79952000-2, zajištění 12 workshopů k auditu kvality v rámci projektu „Podpora implementace dětských skupin“, reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí – Česká republika.
Harmonogram workshopů: Jihlava 9.1., Praha 14.1., 16.1., Ostrava 21.1., Praha 23.1., Brno 28.1., Praha 30.1., Brno 4.2., Praha 13.2., Hradec Králové 18.2., Olomouc 20.2., Praha 17.3.2020
www.dsmpsv.cz/cs/

Organizace regionálních workshopů v rámci témat NEREUS/Copernicus, červen – září 2020, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Brno, Praha
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/ Copernicus_improving_daily_lives_in_99_stories

vendula.raymova@re-max.cz
RE/MAX Partner, realitní služby, jaké si přejete, realitní makléřka Vendula Raymová, 10 let praxe s realitním trhem v ČR a v Evropě
https://www.remax-malta.com/OfficeProfile.aspx?OfficeID=29288&lang=ENU

Evropský rok 2019 – Rok „Europe, Economy, Elections“
Evropský rok 2018 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2019 – 2020
Evropský rok 2017 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2018 – 2020
Evropský rok 2016 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2017 – 2018
Evropský rok 2015 - Rok rozvoje a investičních plánů pro období 2016-2017
Evropský rok 2014 – Rok voleb a změn, Praha a Brusel, začátek nového programovacího období 2014 - 2020
Evropský rok 2013 - Rok pro občana, Brusel - Praha a regiony ČR
Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Brusel - Praha a regiony ČR
Evropský rok 2011 – 2007, Praha a regiony ČR

Prosím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2020