Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2016

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelář Bohemia EU Planners, BVBA v Bruselu spolupracuje:
1) v programu Erasmus pro studenty, minimální délka pobytu 3 měsíce, přímá finanční dotace z Evropské komise prostřednictvím vysílající univerzity,
2) v programu Erasmus pro začínající podnikatele, zvolená délka pobytu, přímá finanční dotace z Evropské komise prostřednictvím vysílající zprostředkující organice (OI),
3) v poradenství pro rozvoj exportních kapacit a propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU,
4) v organizaci jazykových kurzů v zahraničí (Brusel, Londýn, Dublin, Berlín).

Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze spolupracuje:
v programu Erasmus pro začínající podnikatele, postavení hostující společnosti v České republice, výběr vhodného kandidáta pro příjezd do ČR

Školící stáže v Bruselu mají pro pracovní rok 2016 tento cíl:
1) stručný výklad strategie EU politik pro období 2016-2017,
2) trénink v přípravě projektových žádostí v unijních programech (přímé finanční zdroje v Bruselu) a s tím spojené formy nadnárodní spolupráce a tvorby partnerství,
3) stínování pedagogů ze škol v ČR na evropských školách v Belgii.

DVPP akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky_Bohemia EU Planners_2016-2017


Cílová skupina: pracovníci institucí a úřadů, škol, MSP, NNO a studenti z České republiky.
Místo konání školících stáží: kancelář Bohemia EU Planners, 2.patro, Rue de La Science 14b, Brussels (www.science14.com).

SESTAVTE SI SVOJI PROFESNÍ KARIÉRU – vzestupná skladba akreditovaných vzdělávacích kurzů v projektovém řízení evropského rozměru
1) Základy podnikání v „Evropském kabátě“
2) Manažer projektu, Administrátor projektu
3) PRINCE2 Foundation Examination, PRINCE2 Registered Practitioner


NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO 2014+ (OBDOBÍ 2014-2020 PRO VAŠI PRÁCI)

Vyprávějte nám svůj životní příběh - videospot.mp4
Raymová kurzy profesní kvalifikace bohemiaeuplanners (Začali jsme 31.10.2013).pdf
KURZY nové profesní kvalifikace (Manažer projektu, Administrátor projektu) pro období 2014+ (národní a evropská dimenze).pdf
KURZY Základy podnikání_EUROMANAŽER

Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-12445/2016-1/330), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti.
Bohemia EU Planners autorizovaná osoba (MMR-25286/2013-94, 1.8.2013)
MŠMT akreditace Základy podnikání

TERMÍNY KURZŮ

PRAHA 27.1. – 26.2., 2.3. - 15.6. otevřené kurzy Manažer projektu (a dále Administrátor projektu, Základy podnikání) v termínech 26.4. – 15.6., 10.5. – 15.6., 17.5.-15.6., 31.5.-24.6., 6.6.-30.6., 6.9.-29.9., 20.9.-13.10., 4.10.-27.10.2016
Kurzy lze uhradit též z dotací výzvy „POVEZ II“ v rámci profesního růstu zaměstnanců (ziskového a neziskového sektoru) a OSVČ.

Absolvent kurzu získá kompetence, odbornost a schopnost v oblasti řízení projektového managementu, předkládání projektových žádostí na národní (Operační programy) a nadnárodní úrovni (Unijní programy). Základní orientaci terminologie PRINCE2. Schopnost orientace v Evropském legislativním procesu a EU institucí vč. terminologie a procvičení v anglickém jazyce. Kurz výrazně podporuje zaměstnatelnost účastníka kurzu a rozvoj jeho profesního profilu v relaci období 2014-2020.

KONZULTAČNÍ HODINY k praktické části řízení projektu (cesta k realizaci cíle projektu od projektového záměru), 0930-1230, více informací na raymova@bohemiaeuplanners.eu

Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 25.10.– 5.12.2016.pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 8.11.– 5.12.2016.pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 24.11.2016 – 13.1.2017.pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 9.1. – 2.2.2017.pdf

KURZY v REGIONECH České republiky: (Karlovy Vary, Liberec, České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a další),
uvedené kurzy se zahajují pouze po dosažení minimálního počtu účastníků tj. počet 5 – 10 dle dopravní vzdálenosti,
v případě nižšího počtu zájemců, jsou tito zařazeni do kurzů v Praze s kompenzací dopravného.

PŘIHLÁŠKA kurzy profesní kvalifikace (ADMINISTRÁTOR projektu, MANAŽER projektu).pdf
Přihlášky do kursů, prosím, k zaslání na emailovou adresu:
raymova@bohemiaeuplanners.eu


ŠKOLNÍ EXKURZE „EU Instituce v kostce“ 20-21.6. 2D či dle požadavku zadavatele, vždy dva dny v EU institucích – pro žáky/studenty v rámci předmětu Občanská výchova/Etika/ Historie Společenské vědy (Parlament, Rada EU, Výbor regionů, Parlamentárium) – setkání a diskuze se zástupci uvedených institucí, poslanci v EP, - komunikace český a anglický jazyk

BUĎ FIT S PROJEKTY, Brusel (14.) 15. - 19.8. / (21.) 22. – 26.8. - letní sportovní soustředění (projekt + nordic walking mořské pobřeží + plavání) vč. fakultativního 1 denního výletu dle výběru Luxembourg, Paříž, Londýn, Amsterdam), místo v dvojlůžkovém pokoji, jednolůžkový s příplatkem, b/b, kapacita 10-16 účastníků - komunikace český jazyk, texty v anglickém jazyce, jazyková konverzace, platba v rozsahu (není zahrnuta letenka/autobus) 480-520 EUR

BUĎ FIT S PROJEKTY, Mariánské Lázně 22.-24.8., 22.-26.8. – letní sportovní soustředění (projekt + nordic walking + plavání), místo v dvojlůžkovém pokoji, jednolůžkový s příplatkem, kapacita 10-16 účastníků – komunikace český jazyk, texty v anglickém jazyce, jazyková konverzace, platba v rozsahu (není zahrnuta jízdenka vlak/autobus) 4600 – 7800 Kč
PŘIHLÁŠKA_BUĎ FIT S PROJEKTY_Brusel_Mariánské Lázně.pdf

Září 2016 – Březen 2017 odborné stáže v Belgii, Švédsku a Slovensku (5+2 dni), praxe s tématem INKLUZE VE ŠKOLÁCH, komunikace anglický jazyk, popřípadě francouzský jazyk shadowing mezinárodního projektu 9 států Evropy

Říjen 2016 – Březen 2017 Job shadowing platform vč. jazykové přípravy (pracovní pozice: Teacher (MŠ, ZŠ, SŠ, nástavba postgraduál), Project Manager, Web Master, SME Owner), forma výměny dobré praxe a odborných zkušeností (5+2 dni, v rozsahu 5 sdílených hodin každý den), komunikace anglický, francouzský a český jazyk


PROJEKTY:

Člen konsorcia projektu „FIRST STEP“ pro podporu rozvoje malého a středního podnikání, ve spolupráci s EUROPEAN ACADEMY, LIMASSOL CYPRUS
Implementace v listopadu 2015 jako pilotní model pro regionální pobočku HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR v Plzeňském kraji. Zhodnocení, výstupy a výsledky: 12.1. - 31.8.2016

Člen konsorcia projektu „JOIN US, Support Me“ pro podporu příležitostí začleňování dětí v základním školství prostřednictvím sportu a hudby. Řeší potřebu rozvíjet model inkluzivního vzdělávání tak, jak je popsán v pokynech zahájených Evropskou komisí v implementaci Evropskou agenturou pro zvláštní potřeby a inkluzivní vzdělávání. Projekt je pro období 2015-2018. Průběžné hodnotící fáze, výstupy a výsledky v období říjen 2015 Itálie, únor 2016 Velká Británie, duben Slovenská republika, Litva, květen Estonsko, září Velká Británie, listopad Rumunsko, prosinec Švédsko.
Metodické výstupy z projektu jsou také přenášeny do akreditovaných vzdělávacích programů, workshopů v rámci mobility pedagogů z ČR (56/2015) a DVPP dle směrnic MŠMT ČR.
https://www.facebook.com/joinUSsupportMEhttps://www.facebook.com/joinUSsupportME
Prezentace z workshopu v Londýně
Fotodokumentace
General principles of the EU in the field of INCLUSION approach_Module IO1_BVBA Bohemia EU Planners_2016

IX. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2016 – Rok rozvoje a investic
Téma konference: Aplikace projektové žádosti na úrovni Operačních a Unijních programů. Forma konference: Odborný workshop projektového managementu. Kapacita míst: 80
Úvodní slovo a moderování workshopu jednatelkou společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o.
22.3.2016, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1400, (Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24,169 01 Praha 6)
vstupné: 300 Kč
Bohemia EU Planners IX. Fórum konference (odborný workshop projekty EU fondy) PROGRAM
Fotografie pořízené na fórum
Report IX. Fórum.pdf

28.9. – 1.10.2016, Řím, globální konference žen podnikatelek „Women International Network“ – WIN
Bohemia EU Planners již po čtvrté výkonným členem organizačního týmu pro WIN konferenci
www.winconference.net
Fotografie pořízené na konferenci
Fotogalerie WIN konference
http://www.winconference.net/WINCONFERENCE_WEB/UK/PB-Landing-Global.awp

X. Fórum – seminář na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2016 – SME WEEK
Téma semináře: Unijní programy a místní akční skupiny
Úvodní slovo: Václav Pošmurný, předseda NS MAS ČR
11.10.2016, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1515, (zasedací místnost společnosti Posázaví, o.p.s., Masarykovo nám.1, Benešov)
http://nsmascr.cz/detail-akce/unijni-programy-a-mistni-akcni-skupiny
Unijní programy a místní akční skupiny, PROGRAM
Publikace seminář NS MAS ČR na web stránkách Evropské komise, akce v rámci SME WEEK a podpory místního rozvoje v EU. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.searchForm&lng=en


Evropský rok 2015 - Rok rozvoje a investičních plánů pro období 2016-2017

Evropský rok 2014 – Rok voleb a změn, Praha a Brusel, začátek nového programovacího období 2014 - 2020

Evropský rok 2013 - Rok pro občana, Brusel - Praha a regiony ČR

Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Brusel - Praha a regiony ČR

Evropský rok 2011 – 2007, Praha a regiony ČRProsím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2016