Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2007 - 2011
31.12.2011 Ceský dum v Bruselu koncí, od 1.12.2012 zustává „jen“ Ceské patro, 6.patro na adrese Rue du Trone, 60, B-1050 Brussels
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/127728-cesky-dum-v-bruselu-konci/


Kancelár stálého zastoupení KARLOVARSKÉHO KRAJE v Bruselu
Dne 28.cervna 2011 porádalo zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu seminár na téma "Zelená ekonomika pro regionální rozvoj, pozitivní myšlení na budoucnost."

images/Seminar1.jpg       images/Seminar2.jpg

Clenství v Asociaci Inovace v doprave, CR


Clenství v projektovém týmu The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth


Clenství ve skupine Social Inclusion Regional Group "SIRG"


Videorozhovor:
Podnikání po padesátce - odbornice na evropskou legislativu

Clánek v HN 6.4.2010:
Ženy, které to nevzdaly

Clánek pro server ipodnikatel.cz:
Príbeh podnikatelky v duchodu: Bohemia EU Planners.

Ceský rozhlas 6:
Studio STOP, 22.06.2011 22:10
Nejde jen o duchody aneb Pozice starších vekových kategorií na trhu práce. Moderuje Terezie Jirásková
poslechnete si ze záznamu
nebo
stáhnete do svého pocítace


1.1.-30.6. 2009 Ceské predsednictví v Rade EU
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/predsednictvi-eu-22508/

Spolecnost Bohemia EU Planners zorganizovala školící odborné stáže v EU institucích v Bruselu jako prípravu úcasti 164 úredníku Ministerstev CR v pracovních skupinách pro toto Predsednictví.


11.10.2007 Ceský dum v Bruselu slavnostne otevren
http://www.czechinvest.org/cesky-dum-v-bruselu-slavnostne-zahaji-svuj-provoz


Proc se ptát prímo v Bruselu?

Klastry jsou jednou z možností jak zefektivnit vaše podnikání. A stejne tak bychom se meli naucit prenášet príklad dobré praxe ze zahranicí na naše území. V Bruselu proto vzniká Klub na podporu rozvoje klastru.
„Usnadnení prístupu k informacním tokum a inovacním technikám pro vytvárení forem partnerství a spoluúcasti na projektové cinnosti s návratností a uplatnením výsledku, prenosu dobré praxe na území CR to je hlavním cílem vznikajícího Klubu na podporu rozvoje klastru pro nadnárodní spolupráci v regionech Ceské republiky,” ríká Vendula Raymová, jednatelka spolecnosti Bohemia EU Planners a dodává: “Ale soucasne muže být i podnetem pro sjednocení v bázi již dnes existujících více než 15 ruzných platforem, se snahou pomoci pro nastavení motivacních cílu a zrychlení výmeny informací a zkušeností.”

Clenství prinese velké možnosti

Clenství v tomto Klubu zajistí úcastníkum workshopy - vzdelávání, monitoring projektových témat, seminár - projektová cinnost pri cerpání financních prostredku z Bruselu, spoluúcast na konferencích, prezentace, networking, zaclenení do nadnárodní formy spolupráce podle potreb a požadavku clenu Klubu. Prvotním obchodním modelem je tvorba metodologie a networking databáze pro vstup do projektového týmu pri zpracování zvoleného projektu. Poplatek za clenství je v symbolické výši. Rok 2011 je rokem pro získání potrebných zkušeností a overení príkladu dobré praxe, jenž se uplatní pro prípravu na projektové období let 2013-2017.

Prosím vaše reakce na email raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil 0032 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2012