Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Contacts

Vendulka Raymova
Director and chief executive
PhDr. Vendulka Raymová, LL.M.
jednatelka společnosti
ex. Regional Manager of Czech Airlines for the UK, Ireland, Belgium and Luxembourg
Mobile - CZ: +420 739 356 856
Mobile - BE: +32 495 244 175
email: raymova@bohemiaeuplanners.eu
Web: www.bohemiaeuplanners.eu
   www.facebook.com/BohemiaEUPlanners

Bohemia EU Planners Ltd.

(ICO 279 01 637, DIC CZ-279 01 637 Prague 16 May 2007 ref.nb.C/104915)
Výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku, ICO 279 01 637
Výpis z Živnostenského rejstříku, 20.5.2020, Ohlašovací vázaná – Realitní zprostředkování

PhDr.Vendula Raymová – jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o
– držitelka mezinárodních certifikátu (Brusel/Londýn)
PRINCE2(R) Foundation Examination.pdf
PRINCE2(R) Registered Practitioner.pdf

– autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace v podmínkách České republiky
Praha, 12.8.2013

Master of Laws Certificate, LL.M. – Business Legal Relations, IES London/ITV Blansko, 21.10.2017
Obhajoba závěrečné práce – prezentace
Závěrečná práce – PhDr.Vendulka Raymová

Jednatelka společnosti akreditovaný Lektor – Implementátor pro společné vzdělávání (NÚV/NIDV/MŠMT CR)
DVPP_Osvedcení Lektor – Implementátor pro společné vzdělávání

Kvalifikacní standard DK 63-006-N Administrátor projektu, rozšíren o znalost projektu z komunitárních programu EU (cerpání Brusel)
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=29&id=591

Kvalifikacní standard DK 63-007-R Manažer projektu, rozšíren o znalost projektu z komunitárních programu EU (cerpání Brusel)
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=29&id=594

Bohemia EU Planners akreditace kurzu profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners akreditace kurzu profesní kvalifikace (MSMT-12445/2016-1/330), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti.

MMR CR Rozhodnutí o udelení pro Bohemia EU Planners, s.r.o., AUTORIZACI pro profesní kvalifikace Praha, 1.8.2013
MŠMT CR Rozhodnutí o udělení pro Bohemia EU Planners, s.r.o., AKREDITACI vzdělávacího programu pro tyto pracovní činnosti: Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer projektu a komplexních projektu.
Praha, 12.8.2013
MŠMT CR Rozhodnutí o udělení pro Bohemia EU Planners, s.r.o., AKREDITACI vzdělávacího programu Základy podnikání,
MSMT- 23638/2014-1/666.
Praha, 18.9.2014
MŠMT akreditace Základy podnikání.pdf
Praha, 20.4.2018
MŠMT akreditace Základy podnikání.pdf
MŠMT CR Akreditace pro Bohemia EU Planners, vzdělávací společnost pro další vzdělávání pedagogických pracovníku, PEDAGOG 187409694
Praha, 13.3.2014
MŠMT CR Akreditace pro Bohemia EU Planners, vzdělávací společnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníku, PEDAGOG 187409694_0_akreditace.pdf
MŠMT CR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníku, PEDAGOG 187409729
Praha, 13.3.2014
MŠMT CR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdelávaní pedagogických pracovníku, PEDAGOG 187409729_0_akreditace.pdf
MŠMT CR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníku, PEDAGOG 208816744
Praha, 25.6.2014
MŠMT CR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníku, PEDAGOG 208816744_0_akreditace.pdf
MŠMT CR akreditace pro téma: stínování pedagogu ze škol v CR na evropských školách v Belgii
DVPP akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky_Bohemia EU Planners_2016-2017
MŠMT CR akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na Globální rozvojové vzdělávání
DVPP_akreditovaný vzdělávací kurz GRV
MŠMT CR akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na Společné vzdělávání (inkluze)
DVPP_akreditovaný vzdělávací kurz SV
MŠMT CR akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na Společné vzdělávání (inkluze), 80 hodin, 2019-2022
DVPP_akreditovaný vzdělávací kurz SV 2019-2022

Bohemia EU Planners, BVBA

(BE 0892027341, Brussels)
Činnost převedena do společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o.

EU a MY „50+“, spolek

(ICO 227 53 478)
Činnost převedena do společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o.

Kancelář:
Sazovická 492/5
155 21, Praha 5 – Zličín
Metropole
Hodiny pro veřejnost dle požadavku, kontakt raymova@bohemiaeuplanners.eu

Branch Office:
Public hours on request.
Rue Royale 274
B-1210 Brussels, Belgium
Christinastraat 144/4202
8400 Oostende, Belgium

CoachCom2020 - The SME Instrument Coach for H2020
https://ec.europa.eu/easme/en

Trainer and Coach at the European Projects Association, European Academy, Belgium
EPA
www.europeanprojects.org
www.academy-europa.eu

Trainer and Coach at the DOREA Educational Institute, Cyprus
http://www.dorea.org/our-team
http://www.dorea.org/our-team