Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2015

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelář SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí umístění v rámci programu Erasmus pro studenty, minimální délka pobytu 3 měsíce, přímá finanční dotace z Evropské komise
Kancelář SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí 1 – 2 sdílená pracovní místa na pobyt 1 měsíce, koučink na pracovní pozici 2014+, rozvoj profesní kariéry a konkurenceschopnosti, orientace v evropském prostředí, smluvní cena dle dohody
Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze nabízí metodickou podporu v rámci programu Erasmus pro začínající podnikatele, postavení hostující společnosti v České republice, výběr vhodného kandidáta pro příjezd do ČR, rozvoj exportních kapacit, propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU

Školící stáže zahrnují pro pracovní rok 2015 tento aktualizovaný cíl:
1)
stručný výklad EU Strategie 2020 a programovacího období 2014 - 2020,
2) přenesení a podporu informační gramotnosti a znalostí o žádosti pro projekty z komunitárních programů EU (přímé finanční zdroje v Bruselu),
3) formy nadnárodní spolupráce a tvorbu partnerství.

Projekt autorizovaný a organizačně zajištěný společností Bohemia EU Planners s.r.o, s kanceláří v Bruselu, je určen pro pracovníky institucí a úřadů, regionů, MSP, NNO a studenty z České republiky.
Stanoveným cílem je zajistit těmto účastníkům školících stáží objektivní orientaci v lokálních podmínkách EU přímo v “centru dění”, tj.Brusel (a Luxembourg), získat a rozšířit networking, aktualizovat vzdělávací potenciál, ale i současně podpořit jejich konkurenceschopnost a růst ekonomického potenciálu.

Mateřské školy

Odborná školící stáž - akreditovaný vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.pdf

Základní školy
Odborná školící stáž - akreditovaný vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ.pdf

Jazykové kurzy anglického a francouzského jazyka pro školy, shadowing pro pedagogické pracovníky, koučink v evropském prostředí pro výuku Občanské výchovy na školách v České republice, rozšířené jazykové kurzy vč. projektového řízení, vše na mezinárodních školách v Bruselu a okolí.
NOVÝ PRODUKT PRO ŠKOLY, období 20.7. – 15.12.2015, pokrýváme i v rozsahu školního roku 2015 - 2016
BOHEMIA EU PLANNERS a ATES language, s.r.o. otevírají jazykové kurzy angličtiny a francouzštiny v Bruselu pro období 20.7. – 30.11.2015

Vzdělávací moduly jsou v průběžné nabídce s aktualizací k uvedenému termínu školící stáže.
Místo konání školících stáží: kancelář Bohemia EU Planners, 2.patro, Rue de La Science 14b, Brussels (www.science14.com).

SESTAVTE SI SVOJI PROFESNÍ KARIÉRU – vzestupná skladba akreditovaných vzdělávacích kurzů v projektovém řízení evropského rozměru
   1) Základy podnikání v „Evropském kabátě“
   2) Manažer projektu, Administrátor projektu
   3) PRINCE2 Foundation Examination, PRINCE2 Registered Practitioner

PRINCE2, Scrum and Agile Trainings
Brussels
Management Plaza
Accredited Training Organization
Branch office for the Czech Republic, Prague and regions
www.bohemiaeuplanners.eu
Konzultace zdarma – dotazy, přihlášky na raymova@bohemiaeuplanners.eu

Trainer and Coach at the DOREA Educational Institute, Cyprus
http://www.dorea.org/our-team/


JSME PRVNÍ, JSTE PRVNÍ S NÁMI!
NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO 2014+
(OBDOBÍ 2014-2020 PRO VAŠI PRÁCI)

“Vyprávějte nám svůj životní příběh a my vám rádi poradíme. Pomůžeme vám nalézt vhodné pracovní prostředí, kde budete moci uplatnit své odborné znalosti. Samozřejmostí zůstává i naše doporučení rekvalifikačních kurzů, jenž vás podpoří ve vaší profesní kariéře. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na setkání.”
Vyprávějte nám svůj životní příběh - videospot.mp4
Raymová kurzy profesní kvalifikace bohemiaeuplanners (Začali jsme 31.10.2013).pdf
Dopis účastnice projektů a kurzů pí Ing. Alžběty Troskové v procesu získání pracovního uplatnění v ČR_28.8.2015.pdf

Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners autorizovaná osoba (MMR-25286/2013-94, 1.8.2013)
MŠMT akreditace Základy podnikání

Evropská unie a komunitární programy pro každého z nás

Bohemia EU Planners MoU o porozumění a spolupráci platformy Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru 2014-2015
Vstupujeme jako platforma Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru 2014-2015 do nadnárodní platformy La Science 14 prostřednictvím společnosti Bohemia EU Planners, BVBA
Fotodokumentace ze dne 16.4.2015, Brusel, projektové centrum Rue de La Science, 14b
PLATFORMA II, pokračujeme pro období 1.7. – 31.12.2015
Bohemia EU Planners MoU o porozumění a spolupráci platformy Start up II. vzdělávacích aktivit evropského rozměru_23.6.2015 Praha

KURZY nové profesní kvalifikace (Manažer projektu, Administrátor projektu) pro období 2014+ (národní a evropská dimenze).pdf
KURZY Doprovodný text ke kurzům NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE pro období 2014+ (Bohemia EU Planners).pdf
NSK2 Newsletter červenec 2014 - kurzy profesní kvalifikace (autorizovaná osoba Bohemia EU Planners).pdf
KURZY MANAŽER PROJEKTU PRO STAROSTY, podpora místního rozvoje v regionech ČR
Dárkový poukaz společnosti SPRL Bohemia EU Planners – 1 Pracovní den v Bruselu (Motto: „Proč je dobré znát Brusel?“)

EUROMANAŽER – ZÁKLADY PODNIKÁNÍ „ v EVROPSKÉM KABÁTĚ!“
KURZY Základy podnikání_EUROMANAŽER

TERMÍNY KURZŮ

PRAHA 27.1. – 26.2., 17.2. – 23.3., 10.3. – 24.4., 24.3. – 24.4., 14.4. – 15.5., 28.4. – 27.5., 16.6. – 20.7.

PRAHA
MAN 3.8. – 18.9. vč. závěrečné zkoušky
MAN 31.8. – 25.9. vč. závěrečné zkoušky
MAN 1.10. – 6.11. vč. závěrečné zkoušky
Základy podnikání v evropském rozměru 1.10. – 13.11. vč. závěrečné zkoušky
MAN 24.11.2015 – 29.1.2016
Pro kurzy v Praze jsou určeny školící prostory společnosti ICV, s.r.o, www.icv.cz
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 3.8. – 18.9.2015 (s logem ESF ČR).pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 31.8. – 25.9.2015 (s logem ESF ČR).pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 1.10. - 6.11.2015 (s logem ESF ČR).pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Základy podnikání, 1.10. – 13.11.2015 (s logem ESF ČR).pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 24.11.2015 – 29.1.2016.pdf

KURZY (Manažer projektu, Administrátor projektu, Základy podnikání) V PROGRAMU OPPA (ESF ČR) PRAHA, 1.2. do 31.10.2015
ZDARMA pro účastníky z řad nezaměstnaných, bydlištěm v Praze a věkové kategorie 50+, prosím vaše reakce na raymova@bohemiaeuplanners.eu
OPPA projekt INKUBATOR 50+ Monitorovaci_list ucastnika (Bohemia EU Planners)
Vysvetlivky k vyplneni monitorovaciho listu

KURZY v REGIONECH České republiky: ( v přípravě od 15.9. v dalších regionálních městech ČR)

KOLÍN 11.3. – 27.3.2015, www.prostor-plus.cz
LIBEREC 16.3. – 15.4.2015, www.cmvl.cz
KARLOVY VARY 26.3. – 17.4.2015, www.bludistekv.cz
PLZEŇ 27.4. - 28.5.2015, www.rhkpk.cz

KARLOVY VARY, 1. – 22.10.2015, kurz MANAŽER PROJEKTU, 12.11.-12.12.2015
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 1. – 22.10.2015, Karlovy Vary, (s logem ESF ČR).pdf
Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 12.11. – 12.12.2015, Karlovy Vary.pdf
Vzdělávací kurz " Manažer projektu" v K.Varech v CVD Dvorana naleznete na webu ŽIVÝ KRAJ v části Kalendář akcí. Přímý link je na adrese: http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/manazer-projektu-56034

PŘIHLÁŠKA kurzy profesní kvalifikace (ADMINISTRÁTOR projektu, MANAŽER projektu).pdf

Přihlášky do kursů, prosím, k zaslání na emailovou adresu:
raymova@bohemiaeuplanners.eu


PROJEKTY:
Expert pro projekt „Implementace flexicurity v ČR“,
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz/zahajeni-projektu-implementace-flexicurity-v-cr
Registrace na seminář k projektu IMPLEMENTACE PŘÍSTUPŮ K FLEXICURITY - PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
Registrace na seminář k projektu IMPLEMENTACE PŘÍSTUPŮ K FLEXICURITY - PRO FYZICKÉ OSOBY
http://flexicurity.cz/pozvanka-na-cyklus-praktickych-seminaru-k-problematice-zpruzneni-vztahu-mezi-zamestnavatelem-a-zamestnancem/

AMSP ČR konference Příležitosti a překážky současného pracovního trhu - Implementace flexicurity v ČR, která se uskuteční dne 25. února 2015 od 9:00 h do 17:00 h v Hotelu DAP, Vítězné náměstí 4, Praha 6
Online registraci a aktuální program akce naleznete ZDE.
Program konference
AMSP ČR Prezentace Implementace flexicurity v ČR-EXPERT FLEXICURITY (RAYMOVÁ)(2).pdf

Expert pro projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“,
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz/projekt-erasmus-pro-zacinajici-podnikatele

Workshopy Sdružení místních samospráv České republiky – „Evropské fondy po lopatě!“
http://www.smscr.cz/cz/akce-sms/844-workshop-evropske-fondy-po-lopate
Program workshopu: www.smscr.cz/archiv/content_cz/stYEedooeeskUU.pdf
Evropské dotace 2014-2020 (Proč je dobré znát Brusel!)
30.1. Hradec Králové
22.1. Olomouc
21.1. Praha
20.1. Brno
Otevřené dveře – výukový den 29.1. od 09:00 do 16:30 (účast možno rozdělit na časové bloky 09:00-11:45, 13:15-16:30),
prosím, Vaši účast potvrďte na raymova@bohemiaeuplanners.eu , vstup a lehké občerstvení zdarma.
Školící prostory www.icv.cz, Praha 8, Křižíkova 16, MHD Florenc

Člen konsorcia projektu „DEMOTIC“
Itálie, Belgie, Česká republika
DEMOTIC Conference3 (Forum VII)
DEMOTIC Conference2 (Forum VI)
DEMOTIC Conference1 (Forum V)
DEMOTIC The next FUTURE
DEMOTIC NGOs
DEMOTIC The PAST

Poradce pro pracovní trh v Karlovarském kraji
Fond dalšího vzdělávání, ČR
http://fdv.mpsv.cz/cz/p/cinnosti-fdv/projekty/20-pracovni-navyky
www.katalogporadcu.cz

Profesionální koučing v oblasti EU legislativního procesu a orientace v Bruselském prostředí
účastníci: představitelé radnic italských měst, Brusel 12. – 18.7.2015

Kouč a lektor pro tréninkové stáže v rámci nadnárodní platformy La Science 14, ve spolupráci s European Projects Assocication, EUROPEAN ACADEMY, BRUSSELS, BELGIUM
implementace v období září – listopad 2015

Člen konsorcia projektu „FIRST STEP“ pro podporu rozvoje malého a středního podnikání, ve spolupráci s EUROPEAN ACADEMY, LIMASSOL CYPRUS
implementace v listopadu 2015 jako pilotní model pro regionální pobočku HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR v Plzeňském kraji

Člen konsorcia projektu „JOIN US, Support Me“ pro podporu příležitostí začleňování dětí v základním školství prostřednictvím sportu a hudby. Řeší potřebu rozvíjet model inkluzivního vzdělávání tak, jak je popsán v pokynech zahájených Evropskou komisí a především Evropskou agenturou pro zvláštní potřeby a inkluzivní vzdělávání.Projekt je pro období 2015-2018.

VII. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015, Téma konference: Operační programy a Komunitární programy. Metodika zpracování projektové žádosti. Komparace e-přihlášek. Národní a evropská úroveň, sblížení a rozdíly. Podtitul:„Zaměstnej sám sebe!“, část I.
18.3.2015, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1430, (Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24,169 01 Praha 6)
PROGRAM VII.Fórum - Konference na podporu regionálního rozvoje SME WEEK Praha 18.03.2015 (www.bohemiaeuplanners.eu)
Konferenci byla zpětně udělena záštita MMR ČR
Fotografie pořízené na fórum
VII. Fórum - prezentace

VIII. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015, Téma konference: Operační programy a Komunitární programy. Finanční nástroje. Národní a evropská úroveň, sblížení a rozdíly.
Podtitul:„Zaměstnej sám sebe!“, část II.
23.9.2015, (0800 – 0830 registrace) 0830 – 1430, (Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24,169 01 Praha 6)
PROGRAM VIII.Fórum – Konference na podporu regionálního rozvoje SME WEEK Praha 23.9.2015 (www.bohemiaeuplanners.eu)
Konference získala záštity Ministerstev ČR - MPO, MMR, MŠMT a MPSV
Dopis ministryně MMR ČR o udělení záštity pro VIII.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
Deklarace záštity MMR ČR pro VIII.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
Dopis ministra MPO ČR o udělení záštity pro VIII.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
CERTIFIKÁT ÚČASTI VIII.Fórum 23.9.2015, Praha
Fotografie pořízené na fórum
VIII. Fórum - prezentace


Evropský rok 2014 – Rok voleb a změn, Praha a Brusel, začátek nového programovacího období 2014 - 2020

Evropský rok 2013 - Rok pro občana, Brusel - Praha a regiony ČR

Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Brusel - Praha a regiony ČR

Evropský rok 2011 – 2007, Praha a regiony ČRProsím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2015