Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2015

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelár SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí umístení v rámci programu Erasmus pro studenty, minimální délka pobytu 3 mesíce, prímá financní dotace z Evropské komise
Kancelár SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí 1 – 2 sdílená pracovní místa na pobyt 1 mesíce, koucink na pracovní pozici 2014+, rozvoj profesní kariéry a konkurenceschopnosti, orientace v evropském prostredí, smluvní cena dle dohody
Kancelár Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze nabízí metodickou podporu v rámci programu Erasmus pro zacínající podnikatele, postavení hostující spolecnosti v Ceské republice, výber vhodného kandidáta pro príjezd do CR, rozvoj exportních kapacit, propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU

Školící stáže zahrnují pro pracovní rok 2015 tento aktualizovaný cíl:
1)
strucný výklad EU Strategie 2020 a programovacího období 2014 - 2020,
2) prenesení a podporu informacní gramotnosti a znalostí o žádosti pro projekty z komunitárních programu EU (prímé financní zdroje v Bruselu),
3) formy nadnárodní spolupráce a tvorbu partnerství.

Projekt autorizovaný a organizacne zajištený spolecností Bohemia EU Planners s.r.o, s kancelárí v Bruselu, je urcen pro pracovníky institucí a úradu, regionu, MSP, NNO a studenty z Ceské republiky.
Stanoveným cílem je zajistit temto úcastníkum školících stáží objektivní orientaci v lokálních podmínkách EU prímo v “centru dení”, tj.Brusel (a Luxembourg), získat a rozšírit networking, aktualizovat vzdelávací potenciál, ale i soucasne podporit jejich konkurenceschopnost a rust ekonomického potenciálu.

Materské školy

Odborná školící stáž - akreditovaný vzdelávací program pro další vzdelávání pedagogických pracovníku MŠ.pdf

Základní školy
Odborná školící stáž - akreditovaný vzdelávací program pro další vzdelávání pedagogických pracovníku ZŠ.pdf

Jazykové kurzy anglického a francouzského jazyka pro školy, shadowing pro pedagogické pracovníky, koucink v evropském prostredí pro výuku Obcanské výchovy na školách v Ceské republice, rozšírené jazykové kurzy vc. projektového rízení, vše na mezinárodních školách v Bruselu a okolí.
NOVÝ PRODUKT PRO ŠKOLY, období 20.7. – 15.12.2015, pokrýváme i v rozsahu školního roku 2015 - 2016
BOHEMIA EU PLANNERS a ATES language, s.r.o. otevírají jazykové kurzy anglictiny a francouzštiny v Bruselu pro období 20.7. – 30.11.2015

Vzdelávací moduly jsou v prubežné nabídce s aktualizací k uvedenému termínu školící stáže.
Místo konání školících stáží: kancelár Bohemia EU Planners, 2.patro, Rue de La Science 14b, Brussels (www.science14.com).

SESTAVTE SI SVOJI PROFESNÍ KARIÉRU – vzestupná skladba akreditovaných vzdelávacích kurzu v projektovém rízení evropského rozmeru
   1) Základy podnikání v „Evropském kabáte“
   2) Manažer projektu, Administrátor projektu
   3) PRINCE2 Foundation Examination, PRINCE2 Registered Practitioner

PRINCE2, Scrum and Agile Trainings
Brussels
Management Plaza
Accredited Training Organization
Branch office for the Czech Republic, Prague and regions
www.bohemiaeuplanners.eu
Konzultace zdarma – dotazy, prihlášky na raymova@bohemiaeuplanners.eu

Trainer and Coach at the DOREA Educational Institute, Cyprus
http://www.dorea.org/our-team/


JSME PRVNÍ, JSTE PRVNÍ S NÁMI!
NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO 2014+
(OBDOBÍ 2014-2020 PRO VAŠI PRÁCI)

“Vyprávejte nám svuj životní príbeh a my vám rádi poradíme. Pomužeme vám nalézt vhodné pracovní prostredí, kde budete moci uplatnit své odborné znalosti. Samozrejmostí zustává i naše doporucení rekvalifikacních kurzu, jenž vás podporí ve vaší profesní kariére. Dekujeme za váš zájem a tešíme se na setkání.”
Vyprávejte nám svuj životní príbeh - videospot.mp4
Raymová kurzy profesní kvalifikace bohemiaeuplanners (Zacali jsme 31.10.2013).pdf
Dopis úcastnice projektu a kurzu pí Ing. Alžbety Troskové v procesu získání pracovního uplatnení v CR_28.8.2015.pdf

Bohemia EU Planners akreditace kurzu profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka spolecnosti
Bohemia EU Planners autorizovaná osoba (MMR-25286/2013-94, 1.8.2013)
MŠMT akreditace Základy podnikání

Evropská unie a komunitární programy pro každého z nás

Bohemia EU Planners MoU o porozumení a spolupráci platformy Start up vzdelávacích aktivit evropského rozmeru 2014-2015
Vstupujeme jako platforma Start up vzdelávacích aktivit evropského rozmeru 2014-2015 do nadnárodní platformy La Science 14 prostrednictvím spolecnosti Bohemia EU Planners, BVBA
Fotodokumentace ze dne 16.4.2015, Brusel, projektové centrum Rue de La Science, 14b
PLATFORMA II, pokracujeme pro období 1.7. – 31.12.2015
Bohemia EU Planners MoU o porozumení a spolupráci platformy Start up II. vzdelávacích aktivit evropského rozmeru_23.6.2015 Praha

KURZY nové profesní kvalifikace (Manažer projektu, Administrátor projektu) pro období 2014+ (národní a evropská dimenze).pdf
KURZY Doprovodný text ke kurzum NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE pro období 2014+ (Bohemia EU Planners).pdf
NSK2 Newsletter cervenec 2014 - kurzy profesní kvalifikace (autorizovaná osoba Bohemia EU Planners).pdf
KURZY MANAŽER PROJEKTU PRO STAROSTY, podpora místního rozvoje v regionech CR
Dárkový poukaz spolecnosti SPRL Bohemia EU Planners – 1 Pracovní den v Bruselu (Motto: „Proc je dobré znát Brusel?“)

EUROMANAŽER – ZÁKLADY PODNIKÁNÍ „ v EVROPSKÉM KABÁTE!“
KURZY Základy podnikání_EUROMANAŽER

TERMÍNY KURZU

PRAHA 27.1. – 26.2., 17.2. – 23.3., 10.3. – 24.4., 24.3. – 24.4., 14.4. – 15.5., 28.4. – 27.5., 16.6. – 20.7.

PRAHA
MAN 3.8. – 18.9. vc. záverecné zkoušky
MAN 31.8. – 25.9. vc. záverecné zkoušky
MAN 1.10. – 6.11. vc. záverecné zkoušky
Základy podnikání v evropském rozmeru 1.10. – 13.11. vc. záverecné zkoušky
MAN 24.11.2015 – 29.1.2016
Pro kurzy v Praze jsou urceny školící prostory spolecnosti ICV, s.r.o, www.icv.cz
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 3.8. – 18.9.2015 (s logem ESF CR).pdf
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 31.8. – 25.9.2015 (s logem ESF CR).pdf
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 1.10. - 6.11.2015 (s logem ESF CR).pdf
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Základy podnikání, 1.10. – 13.11.2015 (s logem ESF CR).pdf
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 24.11.2015 – 29.1.2016.pdf

KURZY (Manažer projektu, Administrátor projektu, Základy podnikání) V PROGRAMU OPPA (ESF CR) PRAHA, 1.2. do 31.10.2015
ZDARMA pro úcastníky z rad nezamestnaných, bydlištem v Praze a vekové kategorie 50+, prosím vaše reakce na raymova@bohemiaeuplanners.eu
OPPA projekt INKUBATOR 50+ Monitorovaci_list ucastnika (Bohemia EU Planners)
Vysvetlivky k vyplneni monitorovaciho listu

KURZY v REGIONECH Ceské republiky: ( v príprave od 15.9. v dalších regionálních mestech CR)

KOLÍN 11.3. – 27.3.2015, www.prostor-plus.cz
LIBEREC 16.3. – 15.4.2015, www.cmvl.cz
KARLOVY VARY 26.3. – 17.4.2015, www.bludistekv.cz
PLZEN 27.4. - 28.5.2015, www.rhkpk.cz

KARLOVY VARY, 1. – 22.10.2015, kurz MANAŽER PROJEKTU, 12.11.-12.12.2015
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 1. – 22.10.2015, Karlovy Vary, (s logem ESF CR).pdf
Potvrzení pro Úrady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 12.11. – 12.12.2015, Karlovy Vary.pdf
Vzdelávací kurz " Manažer projektu" v K.Varech v CVD Dvorana naleznete na webu ŽIVÝ KRAJ v cásti Kalendár akcí. Prímý link je na adrese: http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/manazer-projektu-56034

PRIHLÁŠKA kurzy profesní kvalifikace (ADMINISTRÁTOR projektu, MANAŽER projektu).pdf

Prihlášky do kursu, prosím, k zaslání na emailovou adresu:
raymova@bohemiaeuplanners.eu


PROJEKTY:
Expert pro projekt „Implementace flexicurity v CR“,
Asociace malých a stredních podniku a živnostníku CR
www.amsp.cz/zahajeni-projektu-implementace-flexicurity-v-cr
Registrace na seminár k projektu IMPLEMENTACE PRÍSTUPU K FLEXICURITY - PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
Registrace na seminár k projektu IMPLEMENTACE PRÍSTUPU K FLEXICURITY - PRO FYZICKÉ OSOBY
http://flexicurity.cz/pozvanka-na-cyklus-praktickych-seminaru-k-problematice-zpruzneni-vztahu-mezi-zamestnavatelem-a-zamestnancem/

AMSP CR konference Príležitosti a prekážky soucasného pracovního trhu - Implementace flexicurity v CR, která se uskutecní dne 25. února 2015 od 9:00 h do 17:00 h v Hotelu DAP, Vítezné námestí 4, Praha 6
Online registraci a aktuální program akce naleznete ZDE.
Program konference
AMSP CR Prezentace Implementace flexicurity v CR-EXPERT FLEXICURITY (RAYMOVÁ)(2).pdf

Expert pro projekt „Erasmus pro zacínající podnikatele“,
Asociace malých a stredních podniku a živnostníku CR
www.amsp.cz/projekt-erasmus-pro-zacinajici-podnikatele

Workshopy Sdružení místních samospráv Ceské republiky – „Evropské fondy po lopate!“
http://www.smscr.cz/cz/akce-sms/844-workshop-evropske-fondy-po-lopate
Program workshopu: www.smscr.cz/archiv/content_cz/stYEedooeeskUU.pdf
Evropské dotace 2014-2020 (Proc je dobré znát Brusel!)
30.1. Hradec Králové
22.1. Olomouc
21.1. Praha
20.1. Brno
Otevrené dvere – výukový den 29.1. od 09:00 do 16:30 (úcast možno rozdelit na casové bloky 09:00-11:45, 13:15-16:30),
prosím, Vaši úcast potvrdte na raymova@bohemiaeuplanners.eu , vstup a lehké obcerstvení zdarma.
Školící prostory www.icv.cz, Praha 8, Križíkova 16, MHD Florenc

Clen konsorcia projektu „DEMOTIC“
Itálie, Belgie, Ceská republika
DEMOTIC Conference3 (Forum VII)
DEMOTIC Conference2 (Forum VI)
DEMOTIC Conference1 (Forum V)
DEMOTIC The next FUTURE
DEMOTIC NGOs
DEMOTIC The PAST

Poradce pro pracovní trh v Karlovarském kraji
Fond dalšího vzdelávání, CR
http://fdv.mpsv.cz/cz/p/cinnosti-fdv/projekty/20-pracovni-navyky
www.katalogporadcu.cz

Profesionální koucing v oblasti EU legislativního procesu a orientace v Bruselském prostredí
úcastníci: predstavitelé radnic italských mest, Brusel 12. – 18.7.2015

Kouc a lektor pro tréninkové stáže v rámci nadnárodní platformy La Science 14, ve spolupráci s European Projects Assocication, EUROPEAN ACADEMY, BRUSSELS, BELGIUM
implementace v období zárí – listopad 2015

Clen konsorcia projektu „FIRST STEP“ pro podporu rozvoje malého a stredního podnikání, ve spolupráci s EUROPEAN ACADEMY, LIMASSOL CYPRUS
implementace v listopadu 2015 jako pilotní model pro regionální pobocku HOSPODÁRSKÉ KOMORY CR v Plzenském kraji

Clen konsorcia projektu „JOIN US, Support Me“ pro podporu príležitostí zaclenování detí v základním školství prostrednictvím sportu a hudby. Reší potrebu rozvíjet model inkluzivního vzdelávání tak, jak je popsán v pokynech zahájených Evropskou komisí a predevším Evropskou agenturou pro zvláštní potreby a inkluzivní vzdelávání.Projekt je pro období 2015-2018.

VII. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015, Téma konference: Operacní programy a Komunitární programy. Metodika zpracování projektové žádosti. Komparace e-prihlášek. Národní a evropská úroven, sblížení a rozdíly. Podtitul:„Zamestnej sám sebe!“, cást I.
18.3.2015, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1430, (Orea Hotel Pyramida, Belohorská 24,169 01 Praha 6)
PROGRAM VII.Fórum - Konference na podporu regionálního rozvoje SME WEEK Praha 18.03.2015 (www.bohemiaeuplanners.eu)
Konferenci byla zpetne udelena záštita MMR CR
Fotografie porízené na fórum
VII. Fórum - prezentace

VIII. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015, Téma konference: Operacní programy a Komunitární programy. Financní nástroje. Národní a evropská úroven, sblížení a rozdíly.
Podtitul:„Zamestnej sám sebe!“, cást II.
23.9.2015, (0800 – 0830 registrace) 0830 – 1430, (Orea Hotel Pyramida, Belohorská 24,169 01 Praha 6)
PROGRAM VIII.Fórum – Konference na podporu regionálního rozvoje SME WEEK Praha 23.9.2015 (www.bohemiaeuplanners.eu)
Konference získala záštity Ministerstev CR - MPO, MMR, MŠMT a MPSV
Dopis ministryne MMR CR o udelení záštity pro VIII.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
Deklarace záštity MMR CR pro VIII.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
Dopis ministra MPO CR o udelení záštity pro VIII.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
CERTIFIKÁT ÚCASTI VIII.Fórum 23.9.2015, Praha
Fotografie porízené na fórum
VIII. Fórum - prezentace


Evropský rok 2014 – Rok voleb a zmen, Praha a Brusel, zacátek nového programovacího období 2014 - 2020

Evropský rok 2013 - Rok pro obcana, Brusel - Praha a regiony CR

Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigeneracní solidarity, Brusel - Praha a regiony CR

Evropský rok 2011 – 2007, Praha a regiony CRProsím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2015