Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2014

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

HORIZON 2020

What is needed to exit the crisis and help Europe´s economy to grow?

Kancelář SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí umístění v rámci programu Erasmus pro studenty, minimální délka pobytu 3 měsíce, přímá finanční dotace z Evropské komise
Kancelář SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí 1 – 2 sdílená pracovní místa na pobyt 1 měsíce, koučink na pracovní pozici 2014+, rozvoj profesní kariéry a konkurenceschopnosti, orientace v evropském prostředí, smluvní cena dle dohody
Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze nabízí metodickou podporu v rámci programu Erasmus pro začínající podnikatele, postavení hostující společnosti v České republice, výběr vhodného kandidáta pro příjezd do ČR, rozvoj exportních kapacit, propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU

Školící stáže zahrnují pro pracovní rok 2014 tento aktualizovaný cíl:
1)
stručný výklad EU Strategie 2020 a programovacího období 2014+,
2) přenesení a podporu informační gramotnosti a znalostí o žádosti pro projekty z komunitárních programů EU (přímé finanční zdroje v Bruselu),
3) formy nadnárodní spolupráce a tvorbu partnerství.

Projekt autorizovaný a organizačně zajištěný společností Bohemia EU Planners s.r.o, s kanceláří v Bruselu, je určen pro pracovníky institucí a úřadů, regionů, MSP, NNO a studenty z České republiky.
Stanoveným cílem je zajistit těmto účastníkům školících stáží objektivní orientaci v lokálních podmínkách EU přímo v “centru dění”, tj.Brusel (a Luxembourg), získat a rozšířit networking, aktualizovat vzdělávací potenciál, ale i současně podpořit jejich konkurenceschopnost a růst ekonomického potenciálu.

Rozlišujeme následující vzdělávací moduly:
1/ Základní a pokročilý kurz školící stáže o EU (4-denní) --- modul 01Z07, 01P07
2/ Laboratoř zpracování praktických cvičení a výstupů z komunitárních fondů čili "Jak na peníze z EU fondů." (3-denní) --- modul 02EUF
3/ Školící stáž pro pracovníky z regionů /územní samosprávy/ ve spolupráci s Výborem regionů a EC/DG Regio v rámci Open Days (4-denní) --- modul 03REG
4/ Kursy na objednávku se specielním výukovým obsahem dle požadavku zadavatele je možné průběžně objednávat. --- modul 04SPC

Vzdělávací moduly jsou v průběžné nabídce s aktualizací k uvedenému termínu školící stáže.
Místo konání školících stáží: Český dům (60, Rue du Trone, B – 1050 Brussels).
JSME PRVNÍ, JSTE PRVNÍ S NÁMI!
NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO 2014+
(OBDOBÍ 2014-2020 PRO VAŠI PRÁCI)

“Vyprávějte nám svůj životní příběh a my vám rádi poradíme. Pomůžeme vám nalézt vhodné pracovní prostředí, kde budete moci uplatnit své odborné znalosti. Samozřejmostí zůstává i naše doporučení rekvalifikačních kurzů, jenž vás podpoří ve vaší profesní kariéře. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na setkání.”
Vyprávějte nám svůj životní příběh - videospot.mp4
Raymová kurzy profesní kvalifikace bohemiaeuplanners (Začali jsme 31.10.2013).pdf

Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners autorizovaná osoba (MMR-25286/2013-94, 1.8.2013)

Evropská unie a komunitární programy pro každého z nás

KURZY nové profesní kvalifikace (Manažer projektu, Administrátor projektu) pro období 2014+ (národní a evropská dimenze).pdf
KURZY Doprovodný text ke kurzům NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE pro období 2014+ (Bohemia EU Planners).pdf
NSK2 Newsletter červenec 2014 - kurzy profesní kvalifikace (autorizovaná osoba Bohemia EU Planners).pdf
KURZY MANAŽER PROJEKTU PRO STAROSTY, podpora místního rozvoje v regionech ČR


TERMÍNY KURZŮ

PRAHA
ADM 14.-15.-16.10., 21.-22.-23.10., 4.-5.-6.11.
MAN 14.-15.-16.10., 21.-22.-23.10., 4.-5.-6.11., 11.-12.-13.11., 18.-19.-20.11.

ADM 4.-5.-6.11., 11.-12.-13.11., 18.-19.-20.11.
MAN 4.-5.-6.11., 11.-12.-13.11., 18.-19.-20.11., 25.-26.-27.11, 2.-3.-4.12.

ADM 25.-26.-27.11., 2.-3.-4.12., 9.-10.-11.12.
MAN 25.-26.-27.11., 2.-3.-4.12., 9.-10.-11.12.2014, 6.-7.-8.1., 13.-14.-15.1.2015

MAN/ADM/lektoři ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY SUMÁRNĚ V PRAZE DNE 27.10., 24.-25.11., 5.12.2014, 19.1.2015

ADM 13.-14.-15.1., 20.-21.-22.1., 27.-28.-29.1.
MAN 13.-14.-15.1., 20.-21.-22.1., 27.-28.-29.1., 3.-4.-5.2., 10.-11.-12.2.
Základy podnikání (Euromanažer) 13.-14.-15.-16.1., 19.-20.-21.-22.-23.1., 26.-27.-28.-29.-30.1., 2.-3.-4.-5.2.

Závěrečné zkoušky sumárně v termínu 16.-17.2.2015

ADM 27.-28.-29.1., 3.-4.-5.2., 10.-11.-12.2.
MAN 27.-28.-29.1., 3.-4.-5.2., 10.-11.-12.2., 17.-18.-19.2., 24.-25.-26.2.
Základy podnikání (Euromanažer) 26.-27.-28.-29.-30.1., 2.-3.-4.-5.-6..2., 9.-10.-11.-12.-.13.2., 16.-17.-18.2.

Závěrečné zkoušky sumárně v termínu 19.2.-2.3.2015


Pro kurzy v Praze jsou využívány školící prostory společnosti ICV,s.r.o, více na www.icv.cz

PŘIHLÁŠKA kurzy profesní kvalifikace (ADMINISTRÁTOR projektu, MANAŽER projektu).pdf

Potvrzeni pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Administrator projektu, 14.10.-12.11.2014)
Potvrzeni pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Manazer projektu, 14.10.-25.11.2014)
Potvrzeni pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni logo ESF (Manazer projektu, 14.10.-25.11.2014)
Potvrzení pro Urady prace – zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Administrator projektu, 04.11.- 05.12.2014)
Potvrzení pro Urady prace – zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Manazer projektu, 04.11.- 05.12.2014)
Potvrzení pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Manazer projektu, 25.11.2014 - 19.1.2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Manažer projektu 13.01 - 17.02.2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Základy podnikání 13.01 - 17.02.2015
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Administrátor projektu 13.01 - 17.02.2015
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Administrátor projektu 25.11.2014 - 19.01.2015
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Administrátor projektu 27.1. - 19.2.2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Manažer projektu 27.1. - 2.3. 2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Základy podnikání 27.1. - 19.2.2015)


JSME OPĚT PRVNÍ, JSTE PRVNÍ S NÁMI!
EUROMANAŽER – ZÁKLADY PODNIKÁNÍ „ v EVROPSKÉM KABÁTĚ!“
KURZY Základy podnikání_EUROMANAŽER

MŠMT akreditace Základy podnikání
Začínáme 4.11.2014, kurz čisté rekvalifikace
Potvrzení pro Úřady práce, kurz Základy podnikání, zahájení 4.11.2014
TERMÍNY KURZU
PRAHA
EURO 4.11. – 28.11.2014, školící prostory www.icv.cz
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 8.12.2014

Přihlášky do kursů, prosím, k zaslání na emailovou adresu:
raymova@bohemiaeuplanners.eu
Evropský rok 2014 – Rok voleb a změn, Brusel - Praha a regiony ČR

Expert pro projekt „Implementace flexicurity v ČR“,
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz/zahajeni-projektu-implementace-flexicurity-v-cr


Expert pro projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“,
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz/projekt-erasmus-pro-zacinajici-podnikatele

20.2. Odborná konference zaměřená na vzdělávání seniorů, 1000 – 1630, Mladá Boleslav
EU a MY 50+ (bohemiaeuplanners) pro konferenci Vzdělávání 3.věku, příležitost pro společnost.pdf

28.2. Pozvánka na ochutnávku – Dotace z Bruselu, workshop, 0900 - 1200, místo konání www.icv.cz

20.3. Odborná konference – závěrečná konference projektu „Potenciál 50+“
Pozvánka-přihláška na konferenci.pdf


V. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2014
27.3.2014, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1630, (Orea Hotel Pyramida,
Bělohorská 24,169 01 Praha 6
Konference se záštitou Ministerstva místního rozvoje České republiky.
Dopis ministryně MMR ČR o udělení záštity pro V.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
Deklarace záštity MMR ČR pro V.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje.
PROGRAM V.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje, Praha, 27.3.2014.
Please check the appearance of your event online (European Commission DG ENTR Brussels) at the following address(es):
V.Forum - Conference for the Regional Development Support - 27/03/2014
CERTIFIKÁT ÚČASTI V.Fórum 27.3.2014, Praha

Téma: Termíny, výzvy, peníze a „MY“ v období 2014-2020, pilotní roky 2014-2015 ve výzvách komunitárních programů EU
Doplňující témata: Projektové řízení - nástroj pro ekonomický růst. Nadnárodní spolupráce a partnerství.
Výzva: Kulturně-vzdělávací centrum v Bruselu (Přidejte se k nám!)
Pro uvedenou konferenci se připravuje bohemiaeuplanners booklet „Kuchařka komunitárních programů aneb peníze na talíři!“
Fotografie pořízené na fórum
V. Fórum - prezentace


Mateřské školy
Odborná školící stáž - akreditovaný vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.pdf

Základní školy
Odborná školící stáž - akreditovaný vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ.pdf


AT THE RIGHT TIME AT THE RIGHT PLACE
FAST TRACK COURSE for BRAINSTORMING, NETWORK, PRACTICE

TAILOR MADE TRAINING COURSES FOR ERASMUS+ KA1 - BOHEMIA EU PLANNERS OFFICE AS THE VET PROVIDER AND HOSTED PARTNER FOR YOU IN YOUR PROJECTS
FOR ERASMUS+ KA2 - BOHEMIA EU PLANNERS COMPANY FOR PARTNERSHIP STRATEGY

WE ARE WRITING THE STORY! BE INVOLVED!
EU Funding courses - Management skills (Brussels 7-8 Jul, 9-10 Jul 2014) Bohemia EU Planners.pdf

Projekt Czech Local Visibility Events „Společně pro úspěch vašeho podnikání “ – partneři se sítí EEN
www.crr.cz/een/visibility
V přiložené brožuře naleznete akce organizované společností Bohemia EU Planners, s.r.o (Praha, Brusel)
www.crr.cz/Files/Docs/publikace/nl12_final.pdf
Mapa EEN partneři ČR a Brusel
Praha 23.6., založení platformy Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru
Brusel 9.10., side event Open Days – Vzdělávání pro růst
Praha 23.10., VI.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje v rámci SME WEEK
Praha 24.10., skills training workshop INKUBÁTOR 50+

18.7. Pozvánka na ochutnávku – Jak čerpat dotace přímo z Bruselu

16.9. Odborná konference – Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 16.9.2014.pdf
Evropské dotace 2014-2020 (PhDr.Vendula Raymová, Bohemia EU Planners).pdf
Foto z konference

29.9. AMSP ČR projektová konference, Praha
AMSP ČR projektová konference 29.9.2014, PRAHA

GLOBAL WINCONFERENCE BERLIN 1.2.3.(4)Oct 2014
http://www.winconference.net
Bohemia EU Planners as a part of WINConference project team
WINConference
WIN(ner)Conference Company of the future

VI. Fórum – konference na podporu rozvoje malého a středního podnikání, SME WEEK - Evropský rok 2014
23.10.2014, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1630, Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24,169 01 Praha 6
Konference se záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Konference se záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Konference se záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
Konference se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Program VI.Fórum Konference na podporu regionálního rozvoje SME WEEK
VI Forum Conference to promote Regional Development in the fight against Social Exclusion and Poverty, Instrument of Change – the Process of Education
CERTIFIKÁT účasti na konferenci VI.Fórum
Fotografie pořízené na fórum
VI. Fórum - prezentace


25.11.2014 172. Žofínské fórum, Palác Žofín Praha
Evropské fondy 2014-2020
http://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/archiv/172-zofinske-forum/

16.12.2014
174. Žofínské fórum, Palác Žofín Praha
http://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/174-zofinske-forum/
Setkání primátorů a starostů měst a obcí
Dárkový poukaz společnosti SPRL Bohemia EU Planners – 1 Pracovní den v Bruselu (Motto: „Proč je dobré znát Brusel?“)
Prosím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.


© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2014