Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2021

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelár Bohemia EU Planners spolupracuje a pusobí v oblastech:
1) odborné školící stáže v Bruselu v tématu Evropský legislativní rámec a úloha EU institucí,
2) v programu Erasmus pro zacínající podnikatele, zvolená délka pobytu, prímá financní dotace z Evropské komise prostrednictvím vysílající zprostredkující organizace (IO),
3) v poradenství pro rozvoj exportních kapacit a propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU,
4) job shadowing na školách a v organizacích v zahranicí (Brusel, Liege, a další evropská mesta),
5) v podpore a aplikaci projektových zámeru v nadnárodní spolupráci na evropské a globální úrovni,
6) v podpore a rozvoji sociální ínovace na národní, regionální a lokální úrovni.

Kancelár Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze je od 1.2.2017 zprostredkovatelskou organizací (Intermediary Organisation) pro Ceskou republiku v programu mobility podnikatelu v EU, v programu EYE/YEIM.

NEJDULEŽITEJŠÍ – zadejte Vaši zprostredkovatelskou organizaci tj. Bohemia EU Planners, protože ta je poplatná tomuto programu v casovém období 1.2.2017- 31.1.2023

https://entrepreneurinmotion.eu/?lang=cs
YEIM Young Entrepreneurs in Motion_publikace
EYE Application Form -to upload.pdf
NE-HE profile (bohemiaeuplanners).docx
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
http://eyeglobal.eu/apply-now
23rd EYE Network Meeting - Photos
EYE 10th anniversary brochure
EYE Press Release Entrepreneur of the decade.pdf

Registrace do programu zde.Leták Nový podnikatel
Leták Hostitelský podnikatel
Info leták v ceské verzi 2019
PROMO YEIM video mobilita zacínajících podnikatelu (príbehy) 2020V príloze máte strucný náhled na program, a formulár prihlášky, jenž budete v online vstupu registrace vyplnovat. Pro lehcí práci si ji projdete a promyslete úcel Vaší pusobnosti v zahranicí a pak zpet v CR, dle Vašeho Podnikatelského zámeru a konkretizaci Podnikatelského plánu. Soustredte se na klícová slova, jenž strucne a jasne hned napoví, co se chcete dozvedet a v jaké oblasti potom pusobit. Dejte vetší záber zemí, o kterých se domníváte, že se tam dozvíte u hostitelské spolecnosti (podniku) práve to, co potrebujete. Zadejte predpokládané alespon dva termíny výjezdu.
Vaši prihlášku uložte a dejte mi informaci, že jste registraci provedli, já pak zkontroluji v systému a budu s Vámi v kontaktu.
Nejjednodušší forma Podnikatelského plánu se skládá z vypracovaných odpovedí na uvedené otázky tj. CO? JAK? CÍL? ÚCEL? PRO KOHO? KDY? ZA KOLIK? Pište svými slovy svoje myšlenky a predstavy (ZREALIZOVATELNÉ V CASE).
Mužete postupovat v krocích, nejdríve registrace, pak si pripravit Podnikatelský plán a ten následne vložit. Pak Vám pomohu vybrat Vašeho hostitelského podnikatele.
První cást další prílohy NE/HE je NE (New Entrepreneur), ta je pro Vás, pokud byste ve svém okolí meli zájemce (podnik), který by chtel prijmout nové podnikatele k sobe v CR, tak pro jejich registraci je druhá cást HE (Hosted Entrepreneur).
Toto vyplnujete pro snažší hledání Vašeho hostitele, u kterého Vás budu profilovat ve své komunikaci s partnery v Evrope. Prosím zašlete mi po vyplnení zpet na raymova@bohemiaeuplanners.eu

NECHTE SE INSPIROVAT DATABÁZÍ, DO KTERÉ VSTOUPÍTE A ZAREGISTRUJETE SE.
Mužete po registraci též vyzkoušet tzv. matching…. Ke komu a kdo se navzájem k sobe hodí svými podnikatelskými profily.
YEIM mezinárodní mobilita podnikatelu_Erasmus program pro Ceskou republiku_IO BEUP Raymova_2020

Lektorka pro oblast Financne gramotná a podnikavá škola dle projektu “yourchance”.
Lektorství/organizace akreditovaných kurzu DVPP Financní gramotnost.
Termíny akreditovaných kurzu DVPP (online, prezencne), Praha: 25.-26.3., 27.-28.5.
www.fgdoskol.cz/pro-skoly/dvpp/
www.yourchance.cz
www.fgdoskol.cz
www.rozpoctisito.cz
Online vysílání Ct24, hlavní zprávy_spot Financní rezerva pro MSP_Raymová.
GMW_2021 | FG do škol (fgdoskol.cz)
www.globalmoneyweek.org
“Pecuj o sebe i o své peníze!”
Mezinárodní týden o financním vzdelávání, 22.-28.3.2021

10.2. Spoluúcast na evaluacní prípadové studii o Ceské republice, Evaluace komunikacní kampane “EU Open for Business”, vypsané Evropskou komisí v Bruselu, zpracovávané Technopolis-Group, London, UK

1.3.2021 – 31.1.2023 BVBA Bohemia EU Planners - Brussels, clen konsorcia projektu “Mezinárodní kooperace odborných škol v rámci digitální edukace” (International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education)
Vedoucí projektu: Vyšší odborná škola, Strední škola, Centrum odborné prípravy, Sezimovo Ústí.
Harmonogram projektu v zajištení projektových aktivit probíhá v Ceské republice, Rakousku, Slovenské republice, Nemecku a Belgii. Hlavním cílem projektu je aktualizovat starší paradigmata vzdelávání v prestupu na konstruktivistický prístup (aktivita žáka/studenta - ucitel v úloze facilitátora, tutora edukativního procesu).

Ve spolupráci s AMSP CR, tvurcem projektu “Silver Business”, 2019-2021
http://amsp.cz/projekt-silver-business/
http://www.silverbusiness.cz/index.php/pribehy/
ASMP CR Brožura s príbehy SILVER BUSINESS

vendula.raymova@re-max.cz
RE/MAX Partner, realitní služby, jaké si prejete, realitní maklérka Vendula Raymová, 10 let praxe s realitním trhem v CR a v Evrope
https://www.remax-czech.cz/reality/re-max-partner/vendula-raymova https://www.remax-malta.com/OfficeProfile.aspx?OfficeID=29288&lang=ENU

PRODÁVÁME A NABÍRÁME K PRODEJI/PRONÁJMU

VOUCHER na ocenení nemovitosti zdarma (zde, ke stažení)


Evropský rok 2020 - Rok zdraví a nadeje v ekonomické záchrane a vzdelání proti pandemii
Evropský rok 2019 - Rok „Europe, Economy, Elections“
Evropský rok 2018 - Rok vzdelávání a rozvoje pro 2019 – 2020
Evropský rok 2017 - Rok vzdelávání a rozvoje pro 2018 – 2020
Evropský rok 2016 - Rok vzdelávání a rozvoje pro 2017 – 2018
Evropský rok 2015 - Rok rozvoje a investicních plánu pro období 2016-2017
Evropský rok 2014 - Rok voleb a zmen, Praha a Brusel, zacátek nového programovacího období 2014 - 2020
Evropský rok 2013 - Rok pro obcana, Brusel - Praha a regiony CR
Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigeneracní solidarity, Brusel - Praha a regiony CR
Evropský rok 2011 - 2007, Praha a regiony CR

Prosím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2021