Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

Kancelář Bohemia EU Planners, BVBA v Bruselu spolupracuje:
1) v programu Erasmus pro studenty, minimální délka pobytu 3 měsíce, přímá finanční dotace z Evropské komise prostřednictvím vysílající univerzity,
2) v programu Erasmus pro začínající podnikatele, zvolená délka pobytu, přímá finanční dotace z Evropské komise prostřednictvím vysílající zprostředkující organice (OI),
3) v poradenství pro rozvoj exportních kapacit a propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU,
4) v organizaci jazykových kurzů v zahraničí (Brusel, Liege, Londýn, Dublin, Berlín, Vídeň, Lidkoping).

Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze je od 1.2.2017 zprostředkovatelskou organizací (Intermediary Organisation) pro Českou republiku v programu mobility podnikatelů v EU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – zadejte Vaši zprostředkovatelskou organizaci tj. Bohemia EU Planners, protože ta je poplatná tomuto programu v časovém období 2017- 31.1.2019

UP _IO zprostredkovatelska organizace Bohemia EU Planners_mobilita podnikatelu v EU 2017.pdf
EYE Application Form -to upload.pdf
NE-HE profile (bohemiaeuplanners).docx

V příloze máte stručný náhled na program, a formulář přihlášky, jenž budete v online vstupu registrace vyplňovat. Pro lehčí práci si ji projděte a promyslete účel Vaší působnosti v zahraničí a pak zpět v ČR, dle Vašeho Podnikatelského záměru a konkretizaci Podnikatelského plánu. Soustřeďte se na klíčová slova, jenž stručně a jasně hned napoví, co se chcete dozvědět a v jaké oblasti potom působit. Dejte větší záběr zemí, o kterých se domníváte, že se tam dozvíte u hostitelské společnosti (podniku) právě to, co potřebujete. Zadejte předpokládané alespoň dva termíny výjezdu. Plánovat výjezd můžete od července 2017.
Vaši přihlášku uložte a dejte mi informaci, že jste registraci provedli, já pak zkontroluji v systému a budu s Vámi v kontaktu.
Nejjednodušší forma Podnikatelského plánu se skládá z vypracovaných odpovědí na uvedené otázky tj. CO? JAK? CÍL? ÚČEL? PRO KOHO? KDY? ZA KOLIK? Pište svými slovy svoje myšlenky a představy (ZREALIZOVATELNÉ V ČASE).
Můžete postupovat v krocích, nejdříve registrace, pak si připravit Podnikatelský plán a ten následně vložit. Pak Vám pomohu vybrat Vašeho hostitelského podnikatele.
První část další přílohy NE/HE je NE (New Entrepreneur), ta je pro Vás, pokud byste ve svém okolí měli zájemce (podnik), který by chtěl přijmout nové podnikatele k sobě v ČR, tak pro jejich registraci je druhá část HE (Hosted Entrepreneur).
Toto vyplňujete pro snažší hledání Vašeho hostitele, u kterého Vás budu profilovat ve své komunikaci s partnery v Evropě. Prosím zašlete mi po vyplnění zpět na raymova@bohemiaeuplanners.eu
NECHTE SE INSPIROVAT DATABÁZÍ, DO KTERÉ VSTOUPÍTE A ZAREGISTRUJETE SE.
Můžete po registraci též vyzkoušet tzv. matching…. Ke komu a kdo se navzájem k sobě hodí svými podnikatelskými profily.

Školící stáže v Bruselu mají pro pracovní rok 2017 tento cíl:
1) stručný výklad strategie EU politik pro období 2017-2018,
2) trénink v přípravě projektových žádostí v unijních programech (přímé finanční zdroje v Bruselu) a s tím spojené formy nadnárodní spolupráce a tvorby partnerství,
3) stínování pedagogů ze škol v ČR na evropských školách v Belgii.

DVPP akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky_Bohemia EU Planners_2016-2017

Cílová skupina: pracovníci institucí a úřadů, škol, MSP, NNO a studenti z České republiky.
Místo konání školících stáží: kancelář Bohemia EU Planners, 2.patro, Rue de La Science 14b, Brussels (www.science14.com).

Školící stáže DVPP v Praze a regionech ČR pro pracovní roky 2017-2018 mají tento cíl:
1) akreditovaný vzdělávácí kurz zaměřený na Globální rozvojové vzdělávání
DVPP_akreditovaný vzdělávací kurz GRV
2) akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na Společné vzdělávání (inkluze)
DVPP_akreditovaný vzdělávací kurz SV
3) odborné semináře zaměřené na strategii Místních akčních plánů a rozvoje místního komunitních prostředí (strategie, koncepce, realizace cíle)

Jednatelka společnosti akreditovaný Lektor – Implementátor pro společné vzdělávání (NÚV/NIDV/MŠMT ČR)
DVPP_Osvědčení Lektor – Implementátor pro společné vzdělávání

10.1. seminář DVPP pro školy – Plzeňsko
11.1. seminář DVPP pro školy – Plzeňsko
12.1. seminář DVPP Erasmus plus pro školy – Přerov a okolí
22.-24.1. projektový seminář DVPP - Olomoucko
7.2. seminář DVPP Erasmus plus pro školy - Plzeňsko
11.5. seminář DVPP pro školy - Plzeňsko
19.5. seminář DVPP pro školy - Plzeňsko


SESTAVTE SI SVOJI PROFESNÍ KARIÉRU – vzestupná skladba akreditovaných vzdělávacích kurzů v projektovém řízení evropského rozměru
1) Základy podnikání v „Evropském kabátě“
2) Manažer projektu, Administrátor projektu
3) PRINCE2 Foundation Examination, PRINCE2 Registered Practitioner

NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO 2014+ (OBDOBÍ 2014-2020 PRO VAŠI PRÁCI)

Vyprávějte nám svůj životní příběh - videospot.mp4
Raymová kurzy profesní kvalifikace bohemiaeuplanners (Začali jsme 31.10.2013).pdf
Kurzy lexis 2017 Projektové řízení_ PROFESNÍ KVALIFIKACE - Manažer projektu, Administrátor dle NSK ČR.pdf
KURZY Základy podnikání EUROMANAŽER

Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-12445/2016-1/330), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti.
Bohemia EU Planners autorizovaná osoba (MMR-25286/2013-94, 1.8.2013)
MŠMT akreditace Základy podnikání

TERMÍNY KURZŮ

PRAHA Otevřené kurzy Manažer projektu (a dále Administrátor projektu, Základy podnikání) v termínech 9.1.– 2.2.., 16.1. – 2.2., 23.1. – 17.2., 16.3. – 11.4., 4.4. – 27.4.
Kurzy lze uhradit též z dotací výzev Operačních programů nebo jako zvolená rekvalifikace z prostředků Úřadů práce ČR.
REGIONY ČR Konzultace na uvedené kurzy lze objednat vždy po 1530, v termínech BRNO 20.2. – 2.3., BRNO 21.3. – 31.3., BUČOVICE 23.5. – 2.6., HODONÍN 20.6. – 30.6., kontaktní email raymova@bohemiaeuplanners.eu

Absolvent kurzu získá kompetence, odbornost a schopnost v oblasti řízení projektového managementu, předkládání projektových žádostí na národní (Operační programy) a nadnárodní úrovni (Unijní programy). Základní orientaci terminologie PRINCE2. Schopnost orientace v Evropském legislativním procesu a EU institucí vč. terminologie a procvičení v anglickém jazyce. Kurz výrazně podporuje zaměstnatelnost účastníka kurzu a rozvoj jeho profesního profilu v relaci období 2014-2020.

KONZULTAČNÍ HODINY k praktické části řízení projektu (cesta k realizaci cíle projektu od projektového záměru), 0930-1230, více informací na raymova@bohemiaeuplanners.eu

Potvrzení pro Úřady práce, zvolená rekvalifikace Manažer projektu, 4.4. – 27.4.2017.pdf

KURZY v REGIONECH České republiky: (Karlovy Vary, Liberec, České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a další),
uvedené kurzy se zahajují pouze po dosažení minimálního počtu účastníků tj. počet 5 – 10 dle dopravní vzdálenosti,
v případě nižšího počtu zájemců, jsou tito zařazeni do kurzů v Praze s kompenzací dopravného.

PŘIHLÁŠKA kurzy profesní kvalifikace (ADMINISTRÁTOR projektu, MANAŽER projektu).pdf
Přihlášky do kursů, prosím, k zaslání na emailovou adresu:
raymova@bohemiaeuplanners.eu


ŠKOLNÍ EXKURZE „EU Instituce v kostce“ dle požadavku zadavatele, vždy dva dny v EU institucích – pro žáky/studenty v rámci předmětu Občanská výchova/Etika/ Historie Společenské vědy (Parlament, Rada EU, Výbor regionů, Parlamentárium) – setkání a diskuze se zástupci uvedených institucí, poslanci v EP, - komunikace český a anglický jazyk

BUĎ FIT S PROJEKTY, Mariánské Lázně sportovní soustředění (projekt + nordic walking + plavání), místo v dvojlůžkovém pokoji, jednolůžkový s příplatkem, kapacita 10-16 účastníků – komunikace český jazyk, texty v anglickém jazyce, jazyková konverzace, platba v rozsahu (není zahrnuta jízdenka vlak/autobus) 4600 – 5600 Kč plus 21% DPH

2017 odborné stáže v Belgii, Švédsku a Slovensku (5+2 dni), praxe s tématem INKLUZE VE ŠKOLÁCH, komunikace anglický jazyk, popřípadě francouzský jazyk shadowing mezinárodního projektu 9 států Evropy. Smluvní finanční podmínky.

2017 Job shadowing platform vč. jazykové přípravy (pracovní pozice: Teacher (MŠ, ZŠ, SŠ, nástavba postgraduál), Project Manager, Web Master, SME Owner), forma výměny dobré praxe a odborných zkušeností (5+2 dni, v rozsahu 5 sdílených hodin každý den), komunikace anglický, francouzský a český jazyk. Smluvní finanční podmínky.


PROJEKTY:

Lektorská a poradenská činnost v kurzech Finanční a Občanská gramotnost, Měkké dovednosti s cílem prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti v regionech České republiky , v projektech PROKOP VÝCHOD, PROKOP CENTRAL, Fond dalšího vzdělávání ČR, období 2016-2018.

Člen konsorcia projektu „JOIN US, Support Me“ pro podporu příležitostí začleňování dětí v základním školství prostřednictvím sportu a hudby. Řeší potřebu rozvíjet model inkluzivního vzdělávání tak, jak je popsán v pokynech zahájených Evropskou komisí v implementaci Evropskou agenturou pro zvláštní potřeby a inkluzivní vzdělávání. Projekt je pro období 2015-2018. Průběžné hodnotící fáze, výstupy a výsledky v období Brusel 25.-28.1., Liege/Brusel 5.-11.3., Itálie květen, září Belgie, říjen Švédsko.
Metodické výstupy z projektu jsou také přenášeny do akreditovaných vzdělávacích programů, workshopů v rámci mobility pedagogů z ČR a DVPP dle směrnic MŠMT ČR.
https://www.facebook.com/joinUSsupportMEhttps://www.facebook.com/joinUSsupportME
Prezentace z workshopu v Londýně
Fotodokumentace
General principles of the EU in the field of INCLUSION approach_Module IO1_BVBA Bohemia EU Planners_2016
Join us Vision to 2030­ Lidkoping, Sweden, BVBA Bohemia EU Planners 2016
SCHOOLS BLENDED MOBILITY_Liege Belgium_March 2017_bohemiaeuplanners.pdf
SCHOOLS BLENDED MOBILITY_Brussels Belgium_September 2017_bohemiaeuplanners_UPDATED DRAFT.pdf

27.9. – 30.9.2017, Oslo, globální konference žen podnikatelek „Women International Network“ – WIN
Bohemia EU Planners členem organizačního týmu pro WIN konferenci
WIN Conference organizační tým
www.winconference.net


Evropský rok 2016 - Rok vzdělávání a rozvoje pro 2017 – 2018

Evropský rok 2015 - Rok rozvoje a investičních plánů pro období 2016-2017

Evropský rok 2014 – Rok voleb a změn, Praha a Brusel, začátek nového programovacího období 2014 - 2020

Evropský rok 2013 - Rok pro občana, Brusel - Praha a regiony ČR

Evropský rok 2012 - Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Brusel - Praha a regiony ČR

Evropský rok 2011 – 2007, Praha a regiony ČRProsím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2017